Kennisgebaseerde media

Kennisgebaseerde media

Studiegidsnummer
5082KBMS6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
Kennissystemen
Studiejaar
Jaar 3
Periode(n)
Semester 2 blok 1, voertaal EngelsZie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
dr. F.M. Nack (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

 • De student is in staat om theorieën te definiëren op het gebied van epistimische en ontologische kennis.
 • De student kan uitleg geven over beschrijvende methoden en inferentie mechanismen voor diverse media, bv. tekst, beeld, film, geluid en biometrie.
 • De student kan een iteratieve ontwerpbenadering toepassing voor de ontwikkeling van een conceptoplossing op het gebied van kennisgebaseerde media.
 • De student kan modellen voor cognitieve media vertalen in kennisrepresentaties.
 • De student kan technische beperkingen identificeren in mediagebaseerde kennissystemen, en kan daarbij aangeven hoe deze beperkingen overkomen kunnen worden. 
 • De student kan zijn/haar systeemaanpak evalueren.
 • De student kan zijn/haar aanpak verdedigen in het (academisch) Engels, zowel verbaal als op schrift.

Inhoud

Kennis gebaseerde media systemen zijn gebaseerd op methoden en technieken uit Kunstmatige Intelligentie, zoals expert systemen en scenario gebaseerde redeneer systemen. The kern componenten zijn the kennisbank en de redenatie mechanismen. Deze cursus onderzoekt generatieve en interactieve media systemen, waar kennis componenten een belangrijke rol spelen. Voorbeelden van deze systemen gaan onder andere over verschillende media typen zoals:

 • Tekst en plaatjes (vooral semantische web technologie en hypertekst)
 • Video (e.g. automatische generatie van op genen gebaseerde video clips and hypervideo)
 • Audio (natuurlijke taal in avatar systemen)
 • Biofeedback (immersive computing)
 • Experience systemen (combinatie van bovenstaande media met een focus op context representatie)

De nadruk van de cursus ligt op het representatie van en redenatie over sensorische en cognitieve aspecten van audio-visuele media.

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en practicum. Het practicum bestaat uit het ontwikkelen van een kennis gebaseerd media systeem, met nadruk op de kennisbank en de gerelateerde interactie technieken. Het eerste practicum en laatste practicum zijn verplicht, verder is het aan de student.

Studiemateriaal

Relevante artikelen worden op blackboard beschikbaar gesteld.

Toetsvorm

Een rapport over het systeem ontwikkeld in de practica (75%) en twee tentamens, een in het midden en een aan het einde van de cursus (25%).


Comments