Interactieontwerp

Interactieontwerp

Studiegidsnummer
5072INTE6Y
Vakcode
BIKINON6
Admin. code
OWII
Studielast
6
Studiejaar
1
Periode(n)
Semester 1 blok 2
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
Onderdeel van

Leerdoelen

Na dit vak heb je een goed zicht op het vakgebied Interactie Ontwerp. Verder doe je zelf ervaring op met interactie ontwerp in een groot project.

Inhoud

Onderwerpen en theorie uit het boek worden wekelijks besproken en dienen als basis voor het praktisch werk. Gastdocenten vertellen over innovatieve projecten en het achterliggende interactie ontwerp. In een aantal workshops wordt op een interactieve manier nader stilgestaan bij aspecten van interactie ontwerp.

Aanbevolen voorkennis

Wordt nog bekend gemaakt

Aanmelden

 Opgave voor vakken is verplicht. Het Education Service Centre zal de 1e jaars studenten aanmelden voor vakken van het 1e semester. Zie ook http://www.student.uva.nl en kies je bachelor en vervolgens 'Wijziging procedure 'Aanmelden voor vakken FNWI

Onderwijsvorm

Practicum: Tijdens het vak krijg je een uitdagende opdracht waarvoor je met een groep verschillende oplossingen moet bedenken, ontwerpen en evalueren. Je zal hierbij de systematiek hanteren van interactie ontwerp en theorie uit het boek in de praktijk brengen.

Studiemateriaal

Interaction design - beyond human computer interaction (3rd edition) van Sharp, Rogers and Preece.

Toetsvorm

Het cijfer wordt bepaald door je kennis van het boek en je cijfer voor het practicumć
Attila Csala,
Dec 4, 2011, 1:19 AM
ć
Attila Csala,
Dec 4, 2011, 1:19 AM
Comments