Multimediaontwerpproject

Studiegidsnummer
5072MULT6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Studiejaar
jaar 1
Periode(n)
Semester 2 blok 1 Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
dr. F.M. Nack (coördinator)
Onderdeel van
Bachelor Informatiekunde
Leerdoelen
Je leert de basistheorie achter interactie- en multimediaontwerp: onderwerpen als psychologie, kleur, geluid, beweging, en typografie komen aan de orde.

Je leert hoe je snel grove tests uit kunt voeren terwijl je nog aan het ontwerpen bent, en hoe je grondige, wetenschappelijke tests kunt doen op een compleet ontwerp of een bestaand product.

Je doet veel ervaring op met ontwerp en je leert voor verschillende media (van websites tot films tot games) de basisprincipes van degelijk ontwerp. We geven je een basis om op te bouwen zodat je na dit vak kunt groeien met iedere ontwerpopdracht die je tegenkomt.

De nadruk ligt op ontwerp en niet op implementatie. Het eindresultaat van een opdracht is altijd een low-fidelity prototype dat de basis zou kunnen vormen voor een implementatiefase.

Inhoud
Dit vak combineert interactieontwerp en multimediaontwerp. Je leert technieken om grondig na te denken over een eindproduct voordat je begint met bouwen. Wie zijn je gebruikers en wat willen ze bereiken? Hoe kom je tot nieuwe ideeën? Hoe weet je dat de ideeën die je hebt over je gebruikers en over je product kloppen?

Aanmelden
Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm
Het vak bestaat uit een korte periode van intensieve literatuurstudie met verrijkende hoorcolleges gevolgd door een langere periode van praktisch werk. Er is geen aanwezigheidsplicht.

In het praktisch werk wordt begonnen met kleine ontwerpopdrachten die langzaam opgebouwd worden tot grotere opdrachten met meer uitwerking. Het vak wordt afgesloten met een grote opdracht van meerdere weken waarbij ook een grondige gebruikerstest wordt gedaan.

Interactieontwerp en Multimediaontwerpproject worden samen gegeven als één vak. Voor studenten die maar voor één van de twee vakken ingeschreven staan wordt een lichter studieschema ontworpen, met de vrijheid om de aandacht te richten op de interactie- of juist de multimedia-elementen van het vak.

Studiemateriaal
Reader met verzamelde literatuur.
User interface design and implementation; MIT Opencourseware. http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-831-user-interface-design-and-implementation-spring-2011/index.htm
Toetsvorm
Deeltoetsen in de eerste periode. Online presentatie van de gemaakte opdrachten en een gezamenlijke eindpresentatie van de laatste opdracht. Het eindcijfer is opgebouwd uit: 33% toetsen, 33% kleine opdrachten (inclusief presentatie online), 33% eindopdracht (inclusief posterpresentatie).
Comments