Programmeren voor Informatie, Multimedia en Management

Programmeren voor Informatie, Multimedia en Management

Studiegidsnummer
5072PVIM6Y
Vakcode
BIKPIMM6
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
Basis Informatica
Studiejaar
1
Periode(n)
Semester 1 blok 1
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
drs. F. de Vries (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

Het verwerven van kennis van en inzicht in de concepten van het moderne, object-georiënteerde computerprogrammeren. Het verkrijgen van vaardigheid in het programmeren van applicaties en herbruikbare klassen. Het kunnen werken met een geïntegreerde programmeeromgeving en met programmabibliotheken.

Inhoud

Het cursusinhoud is gericht op kennisoverdracht van de basisconcepten van object-georiënteerd programmeren (klassen, objecten, interactie, methoden, overerving, polymorfisme), in samenhang met programmeerconcepten, zoals controlestructuren en datastructuren. Bij elk hoofdstuk wordt een serie oefeningen en programmeeropdrachten gemaakt. De uit te werken opdrachten zijn variaties op voorbeelden uit het boek. Op deze wijze leert men programmeren, maar men leert ook de achterliggende concepten van het moderne programmeren kennen. Voor deze eerste kennismaking met het moderne programmeren is gekozen voor de programmeertaal Java. Er worden eenvoudige applicaties (zelfstandige programma’s) in Java geprogrammeerd.

Aanbevolen voorkennis

Bijvakstudenten: kennis van de basisbegrippen van de Informatica

Aanmelden

Opgave voor vakken is verplicht. Het Education Service Centre zal de 1e jaars studenten aanmelden voor vakken van het 1e semester. Zie ook http://www.student.uva.nl en kies je bachelor en vervolgens 'Wijziging procedure 'Aanmelden voor vakken FNWI

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcolleges, demonstraties. Practica onder begeleiding van een practicumassistent. Er wordt bij de voorbereiding en uitwerking van de oefeningen en practicumopdrachten zelfwerkzaamheid vereist. Opdrachten worden individueel gemaakt en beoordeeld. Kennis en begrip van de concepten wordt in het tentamen getoetst.

Studiemateriaal

H.M. Deitel en P.J. Deitel, Java How to Program, editie 8 (2010), uitgeverij Pearson Education Inc., Prentice Hall.

Toetsvorm

Practicumopdrachten (50%) en tentamentoets op programmeerconcepten en -begrippen (50%).


Studiegidsnummer
5072PVIM6Y
Vakcode
BIKPIMM6
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
Basis Informatica
Studiejaar
1
Periode(n)
Semester 1 blok 1
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
drs. F. de Vries (coördinator)
Onderdeel van
Bachelor Informatiekunde 
Minor Interactie en mediatechnologie
Leerdoelen
Het verwerven van kennis van en inzicht in de concepten van het moderne, object-georiënteerde computerprogrammeren. Het verkrijgen van vaardigheid in het programmeren van applicaties en herbruikbare klassen. Het kunnen werken met een geïntegreerde programmeeromgeving en met programmabibliotheken.

Inhoud
Het cursusinhoud is gericht op kennisoverdracht van de basisconcepten van object-georiënteerd programmeren (klassen, objecten, interactie, methoden, overerving, polymorfisme), in samenhang met programmeerconcepten, zoals controlestructuren en datastructuren. Bij elk hoofdstuk wordt een serie oefeningen en programmeeropdrachten gemaakt. De uit te werken opdrachten zijn variaties op voorbeelden uit het boek. Op deze wijze leert men programmeren, maar men leert ook de achterliggende concepten van het moderne programmeren kennen. Voor deze eerste kennismaking met het moderne programmeren is gekozen voor de programmeertaal Java. Er worden eenvoudige applicaties (zelfstandige programma’s) in Java geprogrammeerd.

Aanbevolen voorkennis
Bijvakstudenten: kennis van de basisbegrippen van de Informatica

Aanmelden
Opgave voor vakken is verplicht. Het Education Service Centre zal de 1e jaars studenten aanmelden voor vakken van het 1e semester. Zie ook http://www.student.uva.nl en kies je bachelor en vervolgens 'Wijziging procedure 'Aanmelden voor vakken FNWI

Onderwijsvorm
Hoor-, werkcolleges, demonstraties. Practica onder begeleiding van een practicumassistent. Er wordt bij de voorbereiding en uitwerking van de oefeningen en practicumopdrachten zelfwerkzaamheid vereist. Opdrachten worden individueel gemaakt en beoordeeld. Kennis en begrip van de concepten wordt in het tentamen getoetst.

Studiemateriaal
H.M. Deitel en P.J. Deitel, Java How to Program, editie 8 (2010), uitgeverij Pearson Education Inc., Prentice Hall.

Toetsvorm
Practicumopdrachten (50%) en tentamentoets op programmeerconcepten en -begrippen (50%).
Comments