Webtechnologie en -talen


Webtechnologie en -talen

Studiegidsnummer
5072WETA6Y
Vakcode
BIKWTWT6
Admin. code
OWII
Studielast
6
Studiejaar
1
Periode(n)
Semester 2 blok 1
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
dr. M.J. Marx (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om met behulp van computers grote hoeveelheden teksten te analyseren en sociale samenhang tussen elementen automatisch te ontdekken. Leren toepassen van begrippen uit de theorie van sociale netwerken en grafen. Leren werken met sociale network analyse programmas. Het wegnemen van de angst om met computers grote hoeveelheden data te ontsluiten.

Inhoud

Sociale netwerken spelen een steeds belangrijkere rol op het Internet. De meeste van deze netwerken zijn met de hand gebouwd. Het handmatige bouwen en analyseren van sociale netwerken brengt beperkingen met zich mee in de omvang van data die kan worden geanalyseerd en het ontdekken van nieuwe, onbekende relaties. In dit vak worden de basismethodes geïntroduceerd die nodig zijn om automatisch netwerkverbanden te kunnen leggen en te kwantificeren, en de basistechnologieën voor taalanalyse en document-analyse.

Het vak is geschikt voor informatiekundigen, als minor- of keuzevak voor studenten media en cultuur, communicatiewetenschappers en studenten sociale wetenschap. Alhoewel er geen voorkennis vereist is, is enige affiniteit met computers gewenst.

Aanmelden

Opgave voor vakken is verplicht. Het Education Service Centre zal de 1e jaars studenten aanmelden voor vakken van het 1e semester. Zie ook http://www.student.uva.nl en kies je bachelor en vervolgens 'Wijziging procedure 'Aanmelden voor vakken FNWI

Onderwijsvorm

2 uur college en 2 uur begeleid projectwerk per week.

Studiemateriaal

Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World By David Easley and Jon Kleinberg Gratis op het web via http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book/

Graph Theory and Complex Networks AN INTRODUCTION by Maarten van Steen Gratis op het web viahttp://www.distributed-systems.net/gtcn/

Toetsvorm

Een schriftelijk tentamen aan het eind (50%) en halverwege (25%) de cursus en inleveropdrachten (25%).ċ
Attila Csala,
Feb 8, 2012, 11:02 PM
Comments