E-Business (VU)

E-Business 3.4

 
 • Vakcode:E_BK3_EBUSI
 • Periode:Periode 4
 • Credits:6.0
 • Voertaal:Nederlands
 • Faculteit:Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk.
 • Coördinator:dr. T. Verhagen
 • Docent(en):dr. T. Verhagen
 • Lesmethode(n):Hoorcollege
 • Niveau:300

Doel vak

Het doel van het college is om basiskennis bij te brengen op het gebied
van E- Business. E- Business wordt beschouwd vanuit een management
perspectief. Aan de orde komt wat E- business is, wat de belangrijkste
E- business vormen zijn, en welke aspecten een rol spelen bij het laten
slagen van E- Business activiteiten. Ook wordt er ruim aandacht besteed
aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Hoewel de primaire focus
van deze cursus B2C zal zijn, komen ook belangrijke B2B aspecten aan de
orde.

Inhoud vak

In de colleges zullen onder andere de navolgende thema's en onderwerpen
vanuit diverse vakgebieden - bedrijfseconomie, informatiekunde,
marketing - worden uitgediept:

- E- Business modellen
- E- Marketplaces
- Virtual communities
- E- Business strategie
- Online Retailing
- Mobile commerce
- E-Government
- B2B e-business
- Social Media
- Effectief website design
- Online Consumer Behavior
- E-business startups.

In de collegeserie zal naast de theorie ook ruimte zijn voor
gastsprekers die de E- Business praktijk toelichten.

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Indien mogelijk zal de cursus worden ondersteund middels
activerende werkvormen gericht op het werken met mainstream E- Business
toepassingen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

- Turban, e.a., Electronic Commerce: A Managerial Perspective. Upper
Saddle River: Prentice Hall. De editie wordt later bekendgemaakt.
- Aanvullende artikelen worden via de digitale leeromgeving ter
beschikking gesteld.


The general learning objective of the E-business course is to get a basic understanding of the fundamentals of E-business.

Moreover, the course contains the following specific learning objectives:

 • To be able to describe and explain current e-business practices and developments.

 • To be able to describe and understand relevant e-business theory.

 • To be able to analyze online business models.

 • To understand the basics of B2C e-business, including online consumer behavior.

 • To understand online B2B initiatives and B2B terminology.

 • To understand the basics of ‘new’ e-business applications like virtual communities, social networks and mobile commerce.

 • To be able to apply theory to solve e-business (decision) challenges. 


Comments