Modelleren en ontwerpen


Modelleren en ontwerpen

Studiegidsnummer
5072MOON6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Studiejaar
jaar 2
Periode(n)
Semester 2 blok 2Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
Onderdeel van

Leerdoelen

 • Een inleiding bieden tot modelleertechnieken voor het ontwerpen van informatiesystemen.
 • Inzicht verschaffen in de relatie tussen modellen en organisatorische context.
 • Een kritische houding ontwikkelen rond het gebruik van modellen.

Inhoud

In dit vak wordt ingezoomed op een bekende modelleertechnieken waaronder de Finite State Machine. Daarbij wordt onder andere stil gestaan bij de werking en de denkwijze van de diverse technieken, alsmede de relaties tussen de verschillende technieken. De gekozen benadering sluit nauw aan bij de MERODE-benadering (Model based Existence dependency-Relationship Object-oriented Development). Vervolgens wordt ingezoomed op de organisatorische context waarin deze technieken gebruikt worden. Daarbij wordt stil gestaan bij de mogelijke gevolgen van keuzes in het modelleerproces op bijvoorbeeld coordinatiemechanismen en machtsverhoudingen. Als laatste wordt de student uitgedaagd kritische vragen te stellen bij ondermeer impliciete aannames en ethische aspecten die verbonden zijn met het modelleerproces en het gebruik van modellen.

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. In de werkcolleges worden o.a. modelleeroefeningen aangereikt voor het oefenen van de technieken. Deze oefeningen moeten worden voorbereid en worden in de colleges besproken.

Toetsvorm

Wordt bekend gemaakt op Blackboard en zal in ieder geval bestaan uit het opleveren van een opdracht waarin diverse modelleertechnieken gebruikt worden.

Bijzonderheden

Voor het vak begint dient de student zich te informeren via de Blackboard-site van het vak:http://blackboard.uva.nl


Blackboard Modelleren en Ontwerpen


Insteek

In dit vak ligt de focus op het modelleren van een domein, het zgn. domain modelling. Aan de orde komen drie veelgebruikte modelleertechnieken, waaronder de werking en de rationale van de diverse technieken, alsmede de relaties tussen de verschillende technieken. Tevens wordt ingezoomed op de organisatorische context waarin deze technieken gebruikt worden. Daarbij wordt onder andere stil gestaan bij de mogelijke gevolgen van keuzes in het modelleerproces voor de organisatie. Plichten

Er is geen tentamen. De toetsing geschiedt aan de hand van twee typen opdrachten die gemaakt worden in koppels van 2 studenten (evt. 3 studenten, afhankelijk van het totaal aantal studenten). 


Type Opdracht

Beoordeling

Inleveren

3 Modelleeropdrachten

Beoordeeld met een Voldoende of Onvoldoende

Direct na de werkcolleges in week 3, 4 en 5 (zie rooster verderop).

Manier van inleveren: op papier en persoonlijk overhandigen aan de docent


Eindopdracht

Beoordeeld met een Cijfer

Deadline: vrijdag 31 mei 2013 om 16:00

Manier van inleveren:

 • via email in pdf of .docx-formaat naar a.vreeken@uva.nl 
 • én op papier in het postvak van VREEKEN


Additionele eisen & bonussen:

 • Voorbereiding voor de werkcolleges is noodzakelijk en daarom ook verplicht! Zie onderstaand rooster (volgende pagina) voor de concrete verwachte voorbereiding per werkcollege. Onderschat de voorbereiding niet!
 • Bij 3 Onvoldoendes voor de Modelleeropdrachten kun je het vak niet halen (niet inleveren staat ook gelijk aan een onvoldoende).
 • Bij 3 Voldoendes voor de Modelleeropdrachten krijg je een +1/2 bonus op het Eindcijfer.


Herkansing:

 • De Modelleeropdrachten kunnen niet worden geherkanst.
 • De Eindopdracht kan worden herkanst, behalve als je 3 onvoldoendes hebt voor de Modelleeropdrachten. Deadline voor de herkansing wordt later op Blackboard bekend gemaakt.Werkinstelling: een advies 

In het vak ligt de nadruk op ‘actief doen’, dwz. zelf modelleren & doordenken van keuzes & lezen van literatuur etc. Van de student wordt relatief veel zelfstandig werk verwacht gedurende het vak. De colleges zijn voor een deel bedoeld om problemen bij dat werk te bespreken.


Waarschuwing: er is alleen begeleiding gedurende het blok en niet daarna! Dat is natuurlijk logisch, maar het betekent wel dat je er vanaf het begin voor moet gaan. Advies: ga er 100% voor, of helemaal niet. Een half-half-instelling leidt hoogstwaarschijnlijk tot mislukking en frustratie. 


Rooster

De collegereeks is opgedeeld in 2 delen. In het 1e deel ligt de focus op een 3-tal Modelleertechnieken. In het 2e deel (laatste 2 weken) staat de Eindopdracht centraal. De hoor- en werkcolleges van de collegereeks zijn ondersteunend aan de Modelleertechnieken & Eindopdracht.Wk

Hoorcolleges

Werkcolleges

Voorbereiding / inleveren


14

Introductie 

Oefenopgave Business Objects

-


15

Uitleg EDG + Introductie Eindopdracht

Oefenopgave EDG 

Voorbereiden:

 • Lees de literatuur uit de Literatuurwijzer.
 • Zorg dat je minimaal een opzet hebt staan van de oefenopgave voor het werkcollege begint.
Focus:


Modelleer-technieken Start in deze week met de uitwerking van de Eindopdracht!  

Werk die uit zodat je in week 20&21 goed voorbereid naar de colleges kan komen16

Uitleg OET + oefenopgave EDG 

Modelleeropdracht EDG  

Voorbereiden:

 • Lees de literatuur uit de Literatuurwijzer.
 • Zorg dat je minimaal een opzet hebt staan van de opdracht voor het werkcollege begint.

Inleveren: direct na het werkcollege lever je de modelleeropdracht in: op papier en persoonlijk overhandigen aan de docent.


 17

Uitleg FSM + modelleeropdracht EDG

Modelleeropdracht OET  

Voorbereiden:

 • Lees de literatuur uit de Literatuurwijzer.
 • Zorg dat je minimaal een opzet hebt staan van de opdracht voor het werkcollege begint.

Inleveren: direct na het werkcollege lever je de modelleeropdracht in: op papier en persoonlijk overhandigen aan de docent.18


<Geen onderwijs ivm Hertentamenweek>19

Gastcollege

NB. geroosterd op dinsdag en niet op 

donderdag (=hemelvaart)


Modelleeropdracht FSM 

Voorbereiden:

 • Lees de literatuur uit de Literatuurwijzer.
 • Zorg dat je minimaal een opzet hebt staan van de opdracht voor het werkcollege begint.

Inleveren: direct na het werkcollege lever je de modelleeropdracht in: op papier en persoonlijk overhandigen aan de docent.


20

Uitleg modelleeropdracht FSM & OET

Vragenuur  Eindopdracht Deel 1 

Eindopdracht – deel 1: het Business Model 


Voor iedere groep: max 3 vragen over Deel 1

Voorbereiden: 

 • Lees de literatuur uit de Literatuurwijzer.
 • Werk deel 1 van de Eindopdracht uit & bereid de 3 belangrijkste vragen over je uitwerking voor.

Focus:


Eindopdracht

21

Modellen in context & Kritische houding 

Vragenuur Eindopdracht Deel 1 of 2 

Eindopdracht – deel 2: de Context


Voor iedere groep: max 3 vragen over Deel 1 of 2

Voorbereiden: Werk deel 2 van de Eindopdracht voor min. de helft uit & bereid de 3 belangrijkste vragen over je uitwerking voor.

Literatuurwijzer


Hieronder is per week aangegeven welke literatuur de student geacht wordt te lezen. De artikelen & documenten zijn beschikbaar op Blackboard.Week 2 - Literatuur over Introductie-onderwerpen


Topic

Article

Introduction to Domain Modelling

Document - Introduction to Domain Modelling

Introduction to MERODE

Article – Chong, Macias, Snoeck (2008) Experiences with the use of MERODE in the development of a Web Based Application. 

Only paragraph 1

Introduction to UML (if needed)

Document - Introduction to UML

Introduction to Object Orientation (if needed)

Document - Introduction to Object Oriented DesignWeek 3 - Literatuur over EDG


Topic

Article

Introduction to Existence Dependency & EDG

Article – Snoeck, Dedene (1998) Existence Dependency: The key to semantic integrity between structural and behavioral aspects of object types.

Only paragraph 1 & 2
Week 4 - Literatuur over OET


Topic

Article

Introduction to OET

Article – Snoeck (na) The object-event table: a useful technique in object-oriented domain modelling.

Only paragraph 1 tm 3.1


Article – Snoeck, Dedene (1998) Existence Dependency: The key to semantic integrity between structural and behavioral aspects of object types.

Only paragraph 3 & 3.3


 

Week 5 - Literatuur over Sequence Constraints/FSM


Topic

Article

Introduction to FSM

Book chapter 2 – Snoeck, Dedene, Verhelst, Depuydt (1999) Chapter 2: An overview of Merode.

Only paragraph 2.3.2 (nb. it uses an example explained in par 2.3)

Example of FSM 

- in relation to OET

Article – Snoeck, Michiels, Dedene (2003) Consistency by Construction: the case of MERODE.

Only paragraph 2.3 and 3.4  

Example of FSM 

- in relation to JSD-diagrams & Regular Expressions

Article – Snoeck, Dedene (1998) Existence Dependency: The key to semantic integrity between structural and behavioral aspects of object types.

Only paragraph 3.4
Week 6 - Literatuur over de 3 modelleertechnieken uit voorgaande weken


Topic

Article

Summary of MERODE (optional)

Book chapter 2 – Snoeck, Dedene, Verhelst, Depuydt (1999) Chapter 2: An overview of Merode.

Article – Snoeck, Michiels, Dedene (2003) Consistency by Construction: the case of MERODE.
Week 7 - Literatuur over Context van het Business Model

Dit wordt bekend gemaakt op Blackboard. Het betreft literatuur dat gebruikt wordt bij Deel 2 van de Eindopdracht.


Comments