Netwerkorganisaties


Netwerkorganisaties

Studiegidsnummer
5072NEOR6Y
Admin. code
OWII
Studielast
6
Ingangseis
 
Studiejaar
jaar 2
Periode(n)
Semester 1 blok 2Zie ook
Onderwijsinstituut
College of Science domein Informatiewetenschappen
Docent(en)
drs. A.W. Abcouwer (coördinator)
Onderdeel van

Leerdoelen

De student kan:

  • (weten) de kenmerken van een netwerkorganisatie vanuit verschillende perspectieven noemen met de belangrijkste aspecten die bepalend zijn voor het goed functioneren ervan
  • (inzien) aanduiden in welke contexten de verschillende perspectieven van netwerkorganisaties actueel en relevant zijn
  • (weten) de voor een netwerkorganisatie relevante kenmerken van rationaliteit noemen
  • (inzien) aanduiden dat - gebaseerd op overwegingen van rationaliteit - de inrichtingskeuzen van een individuele organisatie van belang zijn voor de positie van die organisatie in het netwerk

Naast deze inhoudelijke leerdoelen wordt van de studenten ook gevraagd zijn vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo wordt van de student verwacht dat hij/zij:

a)     in groepsverband tot een samenvatting van een netwerkorganisatieperspectief kan komen en dat kan publiceren in een Wiki 
b)     individueel een kritische reflectie kan schrijven op een samenvatting van een perspectief door een andere groep 
c)     in groepsverband een advies kan schrijven aan een organisatie die functioneert in een netwerksetting

Aanbevolen voorkennis

geen

Aanmelden

Opgave via https://www.sis.uva.nl tot 4 weken voor aanvang van het semester is verplicht.

Onderwijsvorm

Het vak (6EC) bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, een tussentoets in week 4 en een case-opdracht.

In de hoorcolleges besteden we in de eerste helft van het college aandacht aan de theorie via bespreking van de literatuur.

In de tweede helft van het college zullen we aan de hand van cases (met enkele gastsprekers) de focus verleggen naar de toepassing van de ontwikkelde inzichten in de praktijk.

De werkcolleges zullen vooral worden ingezet om de studenten te faciliteren elkaar te helpen in het uitvoeren van de diverse opdrachten.

Studiemateriaal

Thompson, J.D. – Organization in Action (1967 – reprint in 2003)

Aangevuld met relevante artikelen die via Blackboard worden bekend gemaakt.

Toetsvorm

In week vier vindt een tussentoets plaats. In deze tussentoets wordt getoetst of de student in voldoende mate kennis en inzicht heeft opgebouwd.

Zoals aangegeven worden de verschillende leerdoelen op diverse plaatsen in het vak getoetst. In onderstaande matrix is aangegeven welke relatie er tussen de opdrachten, tussentoets en leerdoelen bestaan.

ToetsvormWeging
Tussentoets25%
Groepsopdracht samenvatting10%
Groepsopdracht case40%
Individuele opdrachten reflectie10%
Individuele opdracht proposities van Thompson15%


De student kan:

1.       (weten) de kenmerken van een netwerkorganisatie vanuit drie perspectieven (computer, economy en society) noemen met de belangrijkste aspecten die bepalend zijn voor het goed functioneren ervan.

2.       (inzien) aanduiden in welke contexten de verschillende perspectieven van netwerkorganisaties actueel en relevant zijn

3.       (weten) de voor een netwerkorganisatie relevante kenmerken van rationaliteit noemen

4.       (inzien) aanduiden dat - gebaseerd op overwegingen van rationaliteit - de inrichtingskeuzen van een individuele organisatie van belang zijn voor de positie van die organisatie in het netwerk 

5.       (toepassen) uitleggen hoe bepaalde proposities (Thompson) uitwerken bij het vormgeven van een organisatienetwerk

6.       (toepassen) kiezen welke proposities van Thompson in een specifieke situatie (case) als inrichtingscriterium kunnen dienen en

7.       (integreren) adviseren tot welke inrichtingsoverwegingen deze proposities dan leiden.

Naast deze inhoudelijke leerdoelen wordt van de studenten ook gevraagd zijn vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo wordt van de student verwacht dat hij/zij:

a)       in groepsverband tot een samenvatting van een netwerkorganisatieperspectief kan komen en dat kan publiceren in een Wiki (gerelateerd aan leerdoel 1 en 3)

b)       individueel een kritische reflectie kan schrijven op een samenvatting van een perspectief door een andere groep (gerelateerd aan leerdoel 2)

c)       een operationalisering kan maken van enkele proposities voor een zelf gekozen praktijksituatie  (gerelateerd aan leerdoel en 4 en 5)

d)       op enkele proposities van andere studenten in de vorm van peer-reviewing kritisch kan reflecteren (gerelateerd aan leerdoel 2)

e)       in groepsverband een advies kan schrijven aan een organisatie die functioneert in een netwerksetting (gerelateerd aan leerdoel 6 en 7).

Werkvorm

Het vak (6EC) bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges, een tussentoets in week 4 en een case-opdracht.

In de hoorcolleges besteden we in de eerste helft van het college aandacht aan de theorie via bespreking van de literatuur.

In de tweede helft van het college zullen we aan de hand van cases (zo mogelijk met gastsprekers) de focus verleggen naar de toepassing van de ontwikkelde inzichten in de praktijk.

De werkcolleges zullen vooral worden ingezet op de studenten te faciliteren elkaar de helpen in het uitvoeren van de diverse opdrachten.

 

 

De hoorcolleges

 

Date

Lecturer

Topic

Oktober 31

Toon Abcouwer

Kijk op organisaties – setting the scene

November 7

Toon Abcouwer

Manieren van kijken naar netwerken

November 14

Toon Abcouwer

Inrichtingscriteria en Thompson

November 21

Tussentoets week

 

November 28

Toon Abcouwer

Reviewing Thompson

December 5

 

Keteninformatisering

December 12

Gastspreker

Een ketenvoorbeeld

 

Werkcolleges

 

Date

Lecturer

Topic

November 1

Toon Abcouwer

Succesfactoren voor netwerken

November 8

Toon Abcouwer

Netwerken in 3 perspectieven

November 15

Toon Abcouwer

Organizations in Action – Thompson

November 22

Tussentoetsweek

 

November 29

Toon Abcouwer

Thompson - 2

December 6

Toon Abcouwer

Student presentaties

December 13

Toon Abcouwer

Student presentaties

 

Opdrachten

Groepsopdrachten

·         In groepsverband schrijven van een samenvatting van een netwerkorganisatieperspectief en dat publiceren op de wiki (deadline 12 november)

·         In groepsverband uitwerken van een caseopdracht en het schrijven van een advies over de inrichting van een netwerkorganisatie en de daaruit voortvloeiende op rationaliteitsoverwegingen gebaseerde inrichtingsaspecten voor een binnen dat netwerk functionerende individuele organisatie (deadline 20 december).

Individuele opdrachten

·         Het schrijven van een reflectie op de samenvatting van een netwerkperspectief van een van de andere groepen (deadline 19 november)

·         Het schrijven van een uitleg van twee proposities en een duiding van de relevantie van die proposities in netwerkorganisatie verband (deadline 3 december)

·         Het schrijven van drie reflecties op de uitwerkingen van de proposities door collega studenten (deadline 10 december)

Tussentoets

In week vier vindt een tussentoets plaats. In deze tussentoets wordt getoetst of de student in voldoende mate kennis en inzicht hebben opgebouwd ten aanzien van de leerdoelen 1, 2, 3 en 4.

Beoordeling

Zoals aangegeven worden de verschillende leerdoelen op diverse plaatsen in het vak getoetst. In onderstaande matrix is aangegeven welke relatie er tussen de opdrachten, tussentoets en leerdoelen bestaan.

Toetsvorm

Leerdoel

Weging

Tussentoets

1, 2, 3 en 4

25%

Groepsopdracht samenvatting

1 en 3

10%

Groepsodracht case

5, 6 en 7

40%

Individuele opdrachten reflectie

2 en 4

10%

Individuele opdracht proposities

2 en 5

15%